Smíšený

Logická zemní deska PCB

Logická zemní deska PCB


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Jednou z oblastí, kde mohou nastat problémy s hlukem a rušivým přepínáním, je špatné uzemnění integrovaných obvodů na desce plošných spojů.

Účinná zemnící deska PCB pro logické obvody je klíčem ke spolehlivému provozu celkové desky.

Účinné zemní desky plošných spojů lze dosáhnout pouze tehdy, pokud je to plánováno od nejranějších fází návrhu.


Zemnící obvody

Uzemňovací obvod na logické desce je klíčem k úspěšnému provozu logického obvodu nebo desky. Pokud je špatně nakonfigurován, může vést ke značné úrovni hluku. Naopak deska s dobře navrženým zemním obvodem je mnohem pravděpodobnější, že zajistí bezproblémový provoz.

Ideální zemnící obvod je schopen poskytnout rovnici ekvipotenciálu. Pokud by to bylo možné, znamenalo by to, že celá země by měla přesně stejný potenciál bez ohledu na proud tekoucí v jakémkoli bodě.

To bohužel není možné, protože odpor a indukčnost jsou hlavní problémy a způsobují změnu napětí, když se mění aktuální úrovně.

Klíčem k úspěšnému návrhu logického obvodu je minimalizovat změny potenciálu země, ke kterým dochází při měnících se aktuálních úrovních.


Hlavní zásady návrhu logického zemního obvodu

Existuje mnoho aspektů dobrého designu zemního obvodu. Některé z důležitějších pokynů jsou uvedeny níže:

 • Pro zem použijte jednu vrstvu PCB: Protože mnoho logických obvodů je konstruováno pomocí vícevrstvých desek s plošnými spoji, je dobrým zvykem použít jednu úplnou vrstvu pro zemnící obvod. Tímto způsobem je minimalizován jak odpor, tak indukčnost a je velmi snadné dosáhnout velmi krátkého spojení se základní rovinou.

  Šíření pozemní roviny přes palubu významně pomáhá při rozptýlení hluku a jiných forem nežádoucího signálu.

 • Výplň pozemní roviny: Nejlepší je, když základní deska může pokrýt celou rovinu v desce. Někdy však existují prostory způsobené velkými součástmi, jako jsou integrované obvody s vysokým počtem pinů, nebo v důsledku toho, že stopy musí běžet po zemní rovině. Je třeba vyvinout veškeré úsilí k zachování integrity pozemní roviny. Vyplňte všechny mezery a ujistěte se, že dutiny jsou dobře spojeny se zemí a nezůstávají plovoucí nebo jsou spojeny malými dráhami.
 • Samostatné analogové a digitální pozemní roviny: Vždy je dobrým zvykem oddělit zpětné zemní cesty pro analogové a digitální signály. Analogové signály mohou případně zahrnovat zvuk, který bude velmi citlivý na šum generovaný logickými obvody.

  I když v určité fázi bude nutné obě roviny spojit, mělo by to být provedeno co nejblíže napájecímu zdroji. Tímto způsobem se na analogovou desku nepřipojí žádný zpětný šum.

Přijetím úplné pozemní roviny a její implementací tak, aby byla oddělena od analogových základen, může to později ušetřit značné množství časově náročného hledání poruch, aby se vyřešily problémy s uzemněním.


Podívejte se na video: Je důležitá základní deska? (Červenec 2022).


Komentáře:

 1. Lander

  dobrá práce, skvělá zpráva

 2. Aryeh

  Omlouvám se, že se nyní nemohu zúčastnit diskuse - není volný čas. Budu propuštěn - nutně se k této otázce vyjádřím.

 3. Zulkirisar

  Potvrzuji. Všechny výše uvedené jsou pravdivé. Můžeme komunikovat o tomto tématu.

 4. Burnette

  Uvědomujete si, když říkáte ...Napište zprávu