Sbírky

Paměť RAM počítače s náhodným přístupem

Paměť RAM počítače s náhodným přístupem

Paměť RAM s náhodným přístupem je klíčovým prvkem jakéhokoli počítačového systému, ať už velkého nebo malého. Paměť RAM s náhodným přístupem se používá k ukládání dočasných dat ve výpočetním systému. Proměnné programu a další dočasná data se obvykle ukládají do paměti RAM.

Název pochází ze skutečnosti, že k datům lze přistupovat podle potřeby z náhodných míst v paměti. RAM umožňuje číst a zapisovat datové položky zhruba ve stejné době bez ohledu na pořadí, ve kterém jsou k datovým položkám přistupovány.

Základy paměti s náhodným přístupem

Různé formy paměti s náhodným přístupem, RAM, které se používají v počítačových systémech, jsou téměř vždy těkavé formy paměti, tj. Informace uložené v nich se ztratí, pokud se odpojí napájení.

Používají se dvě hlavní formy paměti RAM:

  • Statická RAM, SRAM: Paměť SRAM je dražší a méně hustá než paměť DRAM. Využívá paměťovou buňku skládající se ze šesti tranzistorů. Je však rychlejší a vyžaduje méně energie. Výsledkem je, že se často používá jako mezipaměť v mnoha formách počítačů.
  • Dynamická RAM, DRAM: Buňka DRAM se skládá z páru tranzistorů a kondenzátorů. Kondenzátor udržuje vysoký nebo nízký náboj rovnající se logickému stavu 1 nebo 0 a tranzistor funguje jako spínač, který umožňuje řídicím obvodům na čipu přečíst stav nabití kondenzátoru nebo jej změnit. Vyžadování mnohem méně komponent na paměťovou buňku, výroba DRAM je levnější než výroba SRAM. Ve výsledku je DRAM převládající formou paměti používané v počítačích a vestavěných systémech pro aplikace RAM.


Podívejte se na video: How to Replace RAM E14 (Prosinec 2021).