Informace

Specifikace RF a mikrovlnného filtru

Specifikace RF a mikrovlnného filtru

RF filtry spolu se všemi filtry mají celou řadu různých specifikací, které se vztahují k jejich výkonu.

Pochopení toho, co tyto specifikace filtrů znamenají a jak souvisí s výkonovými parametry, jim umožňuje správně porozumět a specifikovat, koupit nebo navrhnout správné filtry.

Souhrn specifikací RF filtru

To přirozeně existuje velmi mnoho různých specifikací RF filtrů, které budou vidět.

 • Pass-band: Specifikace propustného pásma definuje oblast, ve které signál prochází relativně neoslabený. Je to pásmo v dolní propusti, rozšiřuje se až na mezní frekvenci. U filtrů s vysokým průchodem se označuje jako pásmo, nad kterým prochází signál, nebo u filtru s pásmovým průchodem je to pásmo mezi dvěma mezními frekvencemi.

  Když se podíváme na specifikaci pass-band, stojí za zmínku úroveň útlumu, mezi kterou je pass-band přijímán. Normálně se používají -3dB body, ale u některých filtrů, jako jsou například krystalové filtry, se často používají -6dB body.

 • Mezní frekvence: Za tuto specifikaci RF filtru se obvykle považuje bod, ve kterém odezva filtru poklesla na -3 dB vzhledem k úrovni pásma. U určitých filtrů, typicky ekviprocesorových typů, jako je Čebyšev nebo inverzní Čebyšev, musí být mezní bod definován odlišně, protože úrovně zvlnění v pásmu mohou ztěžovat určení bodu -3 dB. Mezní frekvence se často označuje fc.
 • Zvlněné pásmo: V propustném pásmu může odezva filtru vykazovat variace ve své odezvě - zvlnění. Variace je známá jako zvlnění pásma. Často mají vysokofrekvenční filtry, které mají velmi ostrý obrat na mezní frekvenci, vyšší úroveň zvlnění uvnitř pásma.
 • Přechodové pásmo: Jakmile odezva RF filtru překročí mezní bod, odezva odezní v oblasti známé jako přechodové pásmo. Je to oblast mezi propustným a zastavovacím pásmem. Tato oblast se také někdy označuje jako „sukně“.
 • Stop pásmo: Toto je pásmo, kde vysokofrekvenční filtr dosáhl svého požadovaného z důvodu odmítnutí pásma. Odmítnutí zastavovacího pásma může být definováno jako požadovaný počet decibelů.
 • Počet pólů: Pól je matematický pojem. Ve filtru je jeden pól pro každý kondenzátor nebo induktor.
 • Sjet: Každý filtr má maximální rychlost odvíjení. Řídí se počtem pólů ve filtru. Konečné rozvinutí je 6⋅n dB, kde n je počet pólů. Různé typy filtrů mohou dosáhnout své konečné rychlosti odvíjení při různých rychlostech, ale všechny dosahují stejné konečné míry odvíjení.
 • Fázový posun: Fázový posun je dalším důležitým faktorem pro jakýkoli návrh RF filtru. Je zohledněna v celkové odezvě filtru zvážením výpočtů pro H (s), kde s = jω. Fázová odezva může být pro tvar vlny důležitá, protože tvar vlny bude zkreslený, pokud se fáze změní v propustném pásmu. Konstantní časové zpoždění odpovídá fázovému posunu, který se lineárně zvyšuje s frekvencí. To vede k termínu lineární fázový posun, na který se odkazuje v mnoha konstrukcích RF filtrů.
 • Impedance: Filtry mají charakteristickou impedanci stejným způsobem jako anténní podavač. Aby správně fungovaly, musí být vstup a výstup správně sladěny.

V závislosti na konkrétním filtru bude možné použít celou řadu různých specifikací, ale výše popsané parametry a specifikace jsou hlavními, s nimiž se nejčastěji setkáme.


Podívejte se na video: SUPER NAUKA Zašto se metal ne stavlja u mikrotalasnu rernu? (Prosinec 2021).