Smíšený

Kapacitní reaktance

Kapacitní reaktance

Je důležité vědět, jaký vliv bude mít kondenzátor na jakýkoli obvod, ve kterém pracuje. Nejen, že brání průchodu složky stejnosměrného proudu, ale má také účinek na jakýkoli střídavý signál, který se může objevit.

Reaktance

V obvodu stejnosměrného proudu, kde může být baterie a rezistor, je to odpor, který odolává toku proudu v obvodu. Toto je základní zákon ohmů. Totéž platí pro obvod střídavého proudu s kondenzátorem. Kondenzátor s malou deskovou plochou bude schopen ukládat pouze malé množství náboje, což znemožňuje tok proudu. Větší kondenzátor umožní větší tok proudu. O kondenzátoru se říká, že má určitou reaktanci. Tento název se volí odlišně od názvu rezistoru, ale měří se v ohmech stejně. Reaktance kondenzátoru závisí na hodnotě kondenzátoru a také na frekvenci provozu. Čím vyšší je frekvence, tím menší je reaktance.

Skutečnou reaktanci lze vypočítat ze vzorce:

XC = 1 / (2 pi f C)

kde

    XC je kapacitní reaktance v ohmech
    f je frekvence v Hertzích
    C je kapacita ve Faradech

Aktuální výpočty

Reaktance kondenzátoru, která se počítá z výše uvedeného vzorce, se měří v ohmech. Proud tekoucí v obvodu lze poté vypočítat běžným způsobem pomocí Ohmova zákona:

V = I XC

Přidání odporu a reaktance

Ačkoli odpor a reaktance jsou velmi podobné a hodnoty obou jsou měřeny v Ohmech, nejsou úplně stejné. V důsledku toho není možné je spojit přímo. Místo toho je třeba je shrnout „vektorově“. Jinými slovy je nutné každou hodnotu umocnit na druhou a potom je sečíst a vzít druhou odmocninu tohoto obrázku. Vložte matematičtější formát:

Xtot2 = XC2 + R.2


Podívejte se na video: Sériový obvod RC príklady (Prosinec 2021).